CHALA NUMBER 6 HOTEL

โรงแรม Chala Number 6 จัดเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่หน้าวัดเจดีย์หลวง วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภายนอกอาคาร

ได้รับแรงบันดาลใจจาก หลองข้าวสมัยโบราณ(ยุ้งเก็บข้าว) ของชาวล้านนา จึงทำให้รูปแบบการตกแต่งภายในสอดคล้องกับสถาปัตยกรรม รูปแบบการตกแต่งภายในสไตล์ล้านนา เป็นการนำเอาลวดลายฉลุโบราณ วัสดุพื้นบ้านเช่นเสื่อ ผ้าไหม และอลูมิเนียมดุนลายจาก หัตถกรรมฝีมือจากช่างชำนาญงาน ถนนวัวลาย ผสมผสานสอดคล้องกับรูปภาพโบราณของเมืองเชียงใหม่

ตกแต่งภายในโรงแรม โดย PITCHDECOR & CONSTRUCTION


โพสต์เมื่อ 05 กค. 2561
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb