CHALA NUMBER 6 HOTEL ( อาคาร F )

Suite Room ชั้น 2-3 อาคาร F ตั้งอยู่ส่วนหลังสุดของโรงแรม ภายในการออกแบบเจ้าของ ณกรณ์ กรณ์หิรัญ (คุณเอก วุฒิศักดิ์ คลินิก) ต้องการให้บรรยากาศในห้องแตกต่างจากห้องอื่นๆ ให้มีสีสรรสดใส ไม่เหมือนใคร แต่ยังคงสไตล์ล้านนาตาม Concept ของโรงแรม


โพสต์เมื่อ 05 กค. 2561
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb