คุ้มเสือ จ.เชียงใหม่

คุ้มเสือ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล แม่ริม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันยังเปิดทำการให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมเสืออย่างใกล้ชิด ลักษณะการออกแบบและปรับปรุงอาคารภัตตาคารเดิมทั้งในส่วน Outdoor และ Indoo,ห้องอบรม,ห้องขายของที่ระลึก เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับบรรยากาศในการรับประทานอาหารอย่างใกล้ชิดเสือ กับ New Look ที่ใช้วัสดุธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องกับงาน Design และคำนึงถึงสภาวะโลกร้อน  ทั้งยังกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติภายในคุ้มเสือ


โพสต์เมื่อ 09 ตค. 2561
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb